به گزارش افکارنیوز،

روزنامه رسمی رودونگ سینمون کره شمالی که ارگان حزب حاکم کارگران این کشور است، در مطلبی نوشت، بهار عربی سبب شد که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به سمت یک زمستان بی پایان آکنده از درگیری خونین میان گروه‌های قومی و فرقه‌های مذهبی، سردرگمی در آنارشی، قتل، غارت و تمامی انواع تروریسم بروند.

در ادامه این مطلب تصریح شد: کشورهای غربی با سر و صدای زیاد اعلام کردند که یک انقلاب دموکراتیک در جهان عرب اتفاق افتاده است. اما بلافاصله سقوطهای تراژیک حکومتها به صورت پی در پی در این کشورها اتفاق افتاد. حتی امروز هم این تراژدی هنوز ادامه دارد.

عبارت بهار عربی برای سلسله اعتراضات ضد دولتی و قیام‌ها و شورش‌های مسلحانه‌ای که از سال 2010 در خاورمیانه و شمال آفریقا استارتش زده شد، گفته می‌شود.

روزنامه کره شمالی نوشته است: در ادامه این فرآیند چند دیکتاتور پر سابقه سقوط کردند اما کشورهای آنها هنوز هم درگیر آنارشی و اعتراضات پراکنده ضد دولتی هستند، بدون آن که یک تغییر حکومت موفقیت آمیز را تجربه کرده باشند.

رویترز گزارش کرده است، به نظر می رسد که انتشار این مطلب در این روزنامه در راستای تلاش برای جلوگیری از بروز شرایطی مشابه با اعتراضات بهار عربی در کره شمالی صورت گرفته باشد.