به گزارش ایرنا، داود اوغلو این مطلب را در یك برنامه زنده تلویزیونی اعلام كرد و گفت: روز گذشته تلفنی با 'علی اكبر صالحی' وزیر خارجه ایران گفت و گو كرده و آزادی ایرانیان ربوده شده در سوریه را به اطلاع وی رسانده است.

وی گفت: ترکیه به عنوان یک اقدام انسان دوستانه و با احساس مسوولیت به همسایه خود در این زمینه اقدام کرده است.

داود اوغلو گفت: فرصت را غنیمت شمرده از اینجا به كسانی كه در خصوص روابط ایران و تركیه تفاسیر منفی دارند می گویم كه روابط دوكشور ایران و تركیه در سطح بسیار خوبی قرار دارد و تماس نزدیكی بین رهبران دوكشور برقرار است.