به گزارش افکار نیوز به نقل از ایرنا ، اسامی یازده ایرانی كه توسط گروهی موسوم به ' ارتش آزادبخش سوریه ' هفته گذشته در سوریه ربوده شده بودند، به شرح زیر است:

۱ - قدرت دیندارلو
۲ - حسن زارعی
۳ - عطا باقری اصل
۴ - غضنفر زارعت پیشه
۵ - جهانشاه نفری
۶ - غلامرضا اسفوری
۷ - کوروش نفری
۸ - نسیم نفری
۹ - عیسی رجبی
۱۰ - محسن دیندارلو
۱۱ - برات مطلبی دهخا
یازده تبعه ایرانی شب گذشته پس از ورود به استان حاتای ترکیه در مقر فرماندهی ژاندارمری این استان اسکان یافته بودند.

رسانه های خبری ترکیه روز سه شنبه از آزادی ۱۱ ایرانی ربوده شده در سوریه خبر دادند.

۱۱ تبعه ایرانی که توسط گروهی موسوم به ' ارتش آزاد سوریه ' ربوده شده بودند با میانجیگری ترکیه آزاد شدند.

این گروه مسلح از گروههای مخالف دولت سوریه ' به شمار می رود.

در دو ماه اخیر ۷مهندس و ۲۲زائر ایرانی توسط گروههای مخالف دولت سوریه در خاك این كشور ربوده شده اند.