به گزارش افکار نیوز به نقل از یورونیوز ، اعتصاب خلبانان، خدمه و کارکنان ایرفرانس وارد سومین روز خود شد و باعث لغو چهل درصد از پروازها به مقاصد دور و ۳۰ درصد پروازها به مقاصد نزدیک این شرکت هواپیمایی شد. خلبانان و خدمه ایرفرانس نسبت به پیش نویس قانونی اعتراض دارند که از کارکنان بخش حمل ونقل میخواهد تا ۴۸ ساعت قبل از آغاز اعتصابشان، به دولت اطلاع دهند.