به گزارش افکارنیوز،

نخست وزیر استرالیا همچنین خاطرنشان کرد: پیمان مهاجرتی سازمان ملل دارای ایرادتی است و به همین دلیل روز به روز بر شمار کشورهایی که این پیمان را رد می کنند افزوده می شود.

موریسون که از معماران سیاست های مهاجرتی استرالیا محسوب می شود، معتقد است: دولت استرالیا نمی تواند سیاست های خود را منطبق با پیمان مهاجرتی سازمان ملل پیش ببرد و بر همین اساس از این پیمان خارج می شود. 

گفتنی است پس از آمریکا، مجارستان و اتریش نیز پیمان مهاجرتی سازمان ملل را رد کرده اند.