به گزارش فارس، پایگاه عبری "قضایای مرکزی" فاش کرد که پس از فشارهای مختلف و درخواستهای مکرر "آویگدور لیبرمن" برای دیدار با "هیلاری کلینتون" سرانجام کلینتون با درخواست وی موافقت کرد.

بر اساس این گزارش دیدار کلینتون و لیبرمن نیم ساعت طول کشید و در این مدت کلینتون زیاد صحبت نکرده است اما با این حال لیبرمن پس از خروج از نشست به رسانه‌های خبری در مورد موضوعاتی سخن گفته که اصلا در این نشست مطرح نشده است.

برخی منابع مسئول در کاخ سفید اعلام کردند که اظهارات وزیر امور خارجه اسرائیل در خصوص موضع آمریکا درباره ایران نادرست است.

این منابع گفتند که کلینتون در این نشست زیاد صحبت نکرده و تنها به حرف‌های لیبرمن گوش فرا داده است و بعد از نشست نیز هیچ کنفرانس خبری مشترک بین لیبرمن و کلینتون برگزار نشد.

به گفته این منابع این دیدار دوجانبه پس از تلاش‌های زیاد و در واقع گدایی لیبرمن برای دیدار با یک مسئول دولت آمریکا برگزار شد و کلینتون تنها به دلیل روابط خوب لیبرمن با کشورهای شرقی حاضر به دیدار با وی شد.

این در حالی است که لیبرمن پس از خروج از نشست با کلینتون به رسانه‌های خبری اسرائیل گفت که این نشست مهم و خوب بود و در مورد بسیاری از مسائل راهبردی صحبت شد.

وی همچنین مدعی شد که آمریکا و اسرائیل اتفاق نظر دارند که ایران خطر بزرگی برای ثبات منطقهای و بینالمللی است و باید جلوی برنامه هستهای آن به هر قیمتی که شده گرفته شود.