به گزارش افکارنیوز،

"ماریا زاخارووا" سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که این کشور هرگز از گسترش ناتو هراسانی نداشته، ‌ولی مسئله این است که این گسترش آسیب جدی به سیستم امنیت بین المللی و ثبات جهانی وارد می کند و این مشکل نه تنها امنیت روسیه، ‌بلکه خود آمریکا و کسانی که از این نظریه حمایت می کنند را نیز در معرض خطر قرار می دهد.

به گفته وی،‌ در نتیجه گسترش ناتو،‌ تصویر متضادی به وجود آمده که از یک سوی غرب شروع به افزایش توان بی سابقه نظامی خود کرده و در آن واحد نیز روسیه را به اقدامات متجاوزانه متهم می کند.

زاخارووا یادآور شد که رهبران ناتو با وجود توافقات صورت گرفته با روسیه، با ادامه روند گسترش این بلوک نظامی به سمت شرق، جامعه جهانی را نیز دچار نگرانی کرده و این برخورد، ‌فریب افکارعمومی جهانی است. به عقیده وی،‌ مسئولیت عواقب این برخورد،‌ نه تنها برعهده رهبران ناتو است،‌ بلکه برعهده آن دسته از کشورهای غربی است که از این سیاست حمایت می کنند.