به گزارش مهر, "نیکلا سارکوزی" شب گذشته در یک سخنرانی به دعوت شورای نمایندگی نهادهای یهودی فرانسه (CRIF) در شهر پاریس درباره پیامدهای حمله نظامی به ایران با هدف متوقف کردن برنامه هسته ای این کشور هشدار داد.

وی تاکید کرد: گزینه نظامی هرگز راه حل برنامه هسته ای ایران نیست و تنها از طریق گفتگو و روشهای دیپلماتیک می توان این موضوع را حل کرد.

در همین حال برنارد هورکاد (HOURCADE Bernard) محقق مرکز ملی تحقیقات علمی "CNRs " و کارشناس مسائل ایران معاصر در فرانسه می گوید: تحریمها علیه ایران در شرایطی وضع می شود که نمی دانیم هدف اجتناب از جنگ است یا در راستای توجیه آن. چنین تدابیری ایران را تسلیم نخواهد کرد.