به گزارش افکارنیوز،

«بای چونلی» رئیس فرهنگستان علوم چین در مراسم افتتاح این مرکز گفت: افتتاح مرکز تحقیقات دارویی در آسیایی مرکزی در شهر «تاشکند» باعث گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی خواهد شد.

وی افزود: این مرکز به افزایش همکاری‌های علمی و فنی چین با کشورهای جاده ابریشم کمک می‌کند.

«ژان وین چوآن» کفیل امور چین در ازبکستان نیز در این مراسم گفت: این مرکز به گسترش همکاری‌های بین المللی علمی و فنی کمک خواهد کرد.

وی اظهار داشت: با تکیه بر ازبکستان، ضمن توسعه فعالیت در تمام آسیای مرکزی، این مرکز در راستای گسترش بیش از پیش همکاری‌های علمی و فنی چین با کشورهای «یک کمربند، یک جاده»، کشورهای منطقه را به همکاری‌های علمی جذب خواهد کرد.