به گزارش افکارنیوز،

یک مقام ارشد خطوط هوایی رژیم صهیونیستی (ال عال) روز دوشنبه همر h. ه. با سه تن دیگر به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند.

روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» عصر دوشنبه با اشاره به این خبر نوشت: «رامی یگو» مقام ارشد هواپیمایی اسرائیل و مدیر بخش توسعه و منابع که بیش از دو دهه در این شرکت کار می‌کرد، به همراه سه تن دیگر روز دوشنبه به جرم ورود مقدار بسیاری کوکائین به اسرائیل بازداشت شدند.

بر این اساس، رامی یگو که در گذشته نیز با سازمان‌های امنیتی داخلی، چون «شین بت» همکاری داشته با سوء استفاده از سمتش و با استفاده از پرواز‌های خطوط ال عال مواد مخدر جابه‌جا می‌کرده است.

یگو چندی قبل نیز از سوی پلیس گمرگ فرودگاه «بن گورین» با مواد مخدر دستگیر و بازجویی شد و سوء ظنی پدید آمد که او با کمک موقعیت شغلی اش عملیات قاچاق را رهبری می‌کرده است.

یک مقام پلیس رژیم صهیونیستی نیز در این زمینه گفت که اتهام‌های رامی یگو بسیار جدی‌تر از دیگر دستگیرشدگان است.

شرکت هوایی ال عال تاکنون از ارائه هرگونه اظهار نظری در این زمینه خودداری کرده است.