به گزارش مهر، نشریه "دی سایت" در مطلبی به بررسی تاثیر قطعنامه هایی که غرب تا کنون علیه ایران به سبب پافشاری بر برنامه هسته ای صلح آمیز خود تصویب کرده است پرداخته و نوشت: اتحادیه اروپا اخیرا یک تحریم نفتی را علیه ایران در نظر گرفته که از جولای آینده به مرحله اجرا درخواهد آمد و بر این اساس هیچ کشور اروپایی نمی تواند نفت از ایران وارد کند.

در ادامه این مطلب آمده است: این تصمیم(برای تحریم ایران)، شدیدترین تحریمی است که تا به حال اروپا علیه ایران به تصویب رسانده است. شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ کلا چهار دوره تحریم را علیه ایران به تصویب رسانده است که به طور مرتب، تشدید شده است.

نویسنده در ادامه با بیان اینکه غرب امیدوار بود که با تصویب این قطعنامه ها بتواند ایران را به همکاری بیشتر وادار کند، اما موفقیتی به دست نیاورد، این پرسش را مطرح کرد که آیا تحریمهای جدید غرب علیه ایران می تواند اهداف خود را به دست آورد.

در پاسخ این پرسش آمده است: این اطمینان وجود ندارد که آیا این قطعنامه ها تاثیری بر ایران خواهد گذاشت. تهران به خوبی می تواند خود را از عواقب تحریمهای نفتی غرب برهاند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت: غرب از روش قطعنامه کناره گیری نمی کند و به سمت تشدید تحریمها علیه ایران رو می آورد. البته برای آمریکا و اروپا امکان این امر دیگر وجود ندارد.