به گزارش افکارنیوز،

«هولگر اشتالکنشت» یکی از مدیران ارشد وزارت کشور آلمان در آستانه برگزاری یک کنفرانس محلی با موضوع پناهجویان اظهار داشت: در حال حاضر برنامه ای برای بازگرداندن پناهجویان سوری اسکان یافته در آلمان در دست نداریم.

وی در ادامه سخنان خود افزود: شرایط امنیتی در سوریه به گونه ای نیست تا بتوان پناهجویانی که از این کشور به آلمان آمده اند را به آن بازگرداند. بر اساس توافقاتی که در دستگاههای امنیتی و نهادهای زیر مجموعه وزارت کشور آلمان صورت گرفته تا زمانی که اوضاع امنیتی سوریه به ثبات نسبی نرسیده باشد پناهجویان سوری به کشورشان عودت داده نمی شوند.

گفتنی است وزارت کشور آلمان و نهادهای زیر مجموعه آن از مدتی پیش طرح بازگرداندن مهاجران افغانستانی به کشورشان را آغاز کرده و تاکنون حدود ۱۷ پرواز در این راستا صورت گرفته است.