سفیرجمهوری آذربایجان در لندن: آذربایجان هرگز در برابر مباحث مربوط به حقوق همجنسبازان موضع منفی نداشته و از آن حمایت کرده است

به گزارش افکار نیوز به نقل از آران، در تاریخ ۱۶ می ۲۰۱۱ روزنامه تایمز لندن مقاله‌ای با عنوان «نگرانی همجنس‌بازان از برگزاری یوروویژن در باکو» به چاپ رساند که در آن به نگرانی همجنس بازان از برگزاری مسابقه یوروویژن در کشور مسلمان آذربایجان پرداخته بود. دو روز بعد و در تاریخ ۱۸ می ۲۰۱۱ سفیر آذربایجان در انگلیس فخرالدین قربان‌اف در پاسخ به این مقاله و برای رفع نگرانی همجنس‌بازان جهان نامه‌ای به دفتر این روزنامه فرستاده است که در این نامه همه همجنس‌بازان بریتانیایی را برای حضور در باکو دعوت کرده است.

او در ادامه به بیان این نکته پرداخته است که کشور آذربایجان به عنوان یک دولت سکولار و عضو شورای اروپا تمامی قوانین تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و جنسی را حذف کرده است و به تمامی قوانین این شورا پایبند است همچنین آذربایجان هرگز در برابر مباحث مربوط به حقوق همجنسبازان موضع منفی نداشته و از آن حمایت کرده است. همچنین ما به عنوان یک کشور سکولار و دارای اقلیتهای بسیار همواره از حقوق مسیحیان و یهودیان حمایت کردهایم.