ایرنا نوشت: 'دمیتری راگوزین' معاون نخست وزیر روسیه در امور دفاعی اعلام كرد: برای اینكه جنگ سوم جهانی رخ ندهد روسیه باید برای جنگیدن آماده باشد، اما اگر ادای صلح دوستی دربیاوریم ما را در هم خواهند كوبید.
به گزارش ایرنا به نقل از رادیو دولتی ' صدای روسیه '، راگوزین روز پنجشنبه در دانشگاه دولتی ' نووسیبیرسک ' روسیه خاطرنشان کرد: آمریکا کشورهای اروپایی را تحت اطاعت کامل خود درآورده است و آنها سیاست های خود را با پیروی از رویکردهای پیشنهادی واشنگتن تنظیم می کنند.

وی گفت: فدراسیون روسیه تنها کشور اروپایی است که از ' دفتر مرکزی واشنگتن ' دستور نمی گیرد.

وی با اشاره ضمنی به پوتین افزود: در حال حاضر تنها کسی که در میان سران کشورهای اروپایی تحت کنترل آمریکا قرار ندارد، در کشور ما است.

راگوزین ادامه داد: ' ژاک شیراک ' رییس جمهوری سابق فرانسه و ' سیلویو برلوسکونی ' نخست وزیر وقت ایتالیا نیز افراد کاملا متفاوتی بودند که نقطه نظراتی غیر از دیدگاه های واشنگتن داشتند.

وی اضافه کرد: در نتیجه داشتن دیدگاه های غیرآمریکایی وضعیتی پیش آمد که این دو نفر از راس کار کنار رفتند.

معاون نخست وزیر روسیه گفت: اروپا بطور کامل تحت اطاعت امریکا در آمده است. در همین راستا نیروهای مسلح روسیه باید به پیشرفته ترین تسلیحات مجهز شود.

وی احتمال اینکه آمریکا نیروهای خود را از افغانستان خارج کند، بعید دانست.

راگوزین گفت: افغانستان از موقعیت بسیار مهمی برای آمریکا برخوردار است و کشورهای روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان در آن منافع دارند.

وی گفت: بارها هدف حضور نظامی آمریكا در این كشور در سال های اخیر تغییر یافته و آنها بهانه های مختلفی را برای آن مطرح كرده اند كه دامنه آن از جستجوی تروریست های مرتبط با واقعه ۱۱ سپتامبر گرفته تا مبارزه با جنگجویان جنبش طالبان و القاعده متغیر بوده است.