با بی نتیجه بودن دور دوم مذاکرات معترضان با رژیم، اعتصاب سراسری ساکنان سرزمینهای اشغالی علیه دولت صهیونیستی وارد سومین روز خود شد.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، با شکست تلاشهای وزارت دارایی رژیم صهیونیستی برای دستیابی به توافق با اتحادیه های تجاری، اعتصاب عمومی در سرزمینهای اشغالی ادامه یافته و امروز جمعه سومین روز خود را پشت سر می گذارد.
این اعتصاب از روز چهارشنبه و با بی نتیجه بودن تلاش " یووال استینیتز " وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی برای مذاکره با ترتیب دهندگان آن آغاز شده است. کارکنان بیمارستانی، راه آهن، بورس، شهرداری و دیگر بخشها در این اعتصاب سراسری مشارکت دارند.

بر این اساس معترضان به دعوت یکی از اتحادیه های تجاری مخالف سیاستهای رژیم صهیونیستی در این اعتصاب شرکت کرده و خواستار بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزدها هستند. بر اثر این اقدام اعتراضی همچنین روز گذشته فرودگاه بین المللی بن گوریون در نزدیکی تل آویو بطور موقت تعطیل شد.

گفتنی است ساکنان سرزمینهای اشغالی که با وعده های پوچ سران تل آویو به فلسطین مهاجرت و آن را غصب کردند، اکنون از لحاظ اقتصادی خود را در وضعیت بسیار سختی می بینند و کابینه صهیونیستها نیز پاسخگوی مشکلات این مهاجران نیست؛ از این رو دائما در اعتراض به این وضعیت دست به تظاهرات و اعتصاب می زنند.