یک نشریه آلمانی با اشاره به اینکه ژنرالهای مصری در رهبری جامعه مصر شکست خورده و خود به مولد ناامنی در کشور تبدیل شده اند بر لزوم واگذاری قدرت به غیر نظامیان تاکید کرد.

به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، نشریه " دی سایت " در تحلیلی نوشت: ارتش مصر شکست خورده است، چرا که ژنرالها توان رهبری جامعه را ندارند. وقایع این روزهای مصرنشان می دهد که کنترل این کشور از دست ژنرالهای پر توقع خارج شده و فشاری که شورای نظامی بر موسسات و سازمانها اعمال می کند نیز به نوعی روزهای آخر حکومت مبارک را یادآوری می کند.

قرار است در قاهره ۴۳ تن از کارمندان موسسات سیاسی و سازمانهای حقوق بشری مورد محاکمه قرار گیرند. در بین آنها ۱۹ آمریکایی و دو آلمانی هم وجود دارند. دفاتر سازمانهای غربی در قاهره بسته شده است.

دی سایت در ادامه نوشت: مدت یک سال است که ژنرالهای مصری قدرت را در کشورشان در دست گرفته اند؛ رژیم مبارک سرنگون شد اما از آن زمان به بعد دیگر هیچ موفقیتی به دست نیامده است. خیابانهای مصر هنوز به آرامش نرسیده و اخیرا نیز انقلابهای مردمی متوجه نظامیان مصری و در اعتراض به آنها صورت می گیرد.

در ادامه آمده است: اقتصاد مصر وضعیت نابسامانی دارد. در مناطق فقیرنشین وضعیت بدی حاکم است. به این ترتیب ژنرالهای مصری اصلاحگر وضعیت اقتصادی کشورشان نبوده اند.

نویسنده در ادامه تصریح کرد: شورای نظامی مصر حتی در قلمرو تخصص خود نیز با شکست مواجه شده و ارتش و پلیس این کشور موفق نشده اند نظم را در کشور برقرار کنند.

دی سایت در بخش دیگری از این مطلب نوشت: سازمانهای غیر نظامی در مصر توسعه نیافته و عقب افتاده اند، نه به این دلیل که توانایی رشد را ندارند بلکه به این دلیل که دولت از فعالیت آنها جلوگیری به عمل می آورد.

ازفعالیت های غیر نظامی و اظهارنظرهای آزادانه در مصر جلوگیری به عمل می آید. در حال حاضر هزاران نفر از جوانان مصری به دلیل اعتراضات صلح آمیز در دادگاههای نظامی محاکمه می شوند. آنها در زندانها در معرض خطر تهدید و شکنجه قرار دارند. با وجود برگزاری انتخابات و لغو حالت فوق العاده در این کشور مصر همچنان تحت حاکمیت یک دولت مستبد قرار دارد.

دی سایت در بخش دیگری از این مطلب نوشت: رهبری نظامی در مصر در این مسیر که کشور را به سمت یک آینده بهتر وآرامتر و همراه با دموکراسی سوق دهد شکست خورده است. ارتش خود در مصر به یک مولد ناامنی تبدیل شده است.قدرت باید به غیر نظامیان واگذار شود و این کار در مصر به تاخیر افتاده است.