به گزارش افکارنیوز،

بر اساس اعلام یک منبع خبری در کمیسیون اروپا این مبلغ باید در حوزه های بهداشت، قضایی، انتخابات و مهاجرت در دستگاه های مربوطه هزینه شود. 

در یادداشت کمیسیون اروپا درباره این حمایت مالی آمده است: اتحادیه اروپا شانه به شانه در کنار مردم و دولت افغانستان بوده و خواهد بود. اتحادیه اروپا سعی دارد تا تحقق ثبات و امنیت در افغانستان به حمایت های همه جانبه خود از این کشور ادامه دهد. 

از آنجایی که افغانستان باید در سال ۲۰۱۹ انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند، مقرر شده تا حدود ۱۶ میلیون از این کمک مالی در حوزه فعالیت های انتخاباتی هزینه شود.