به گزارش مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "ولیعهد و خاندان آل ثانی در اندیشه براندازی حمد بن جاسم" آورده است: منابع نزدیک به خاندان آل ثانی حاکم در قطر از درگیری میان حمدین یعنی امیر و نخست وزیر خبر داده اند.

این پایگاه بیان کرد: منابع فوق از افزایش نزاع قدرت میان طرفین هنگامی که حمد بن جاسم در نیویورک برای مشارکت در جلسه شورای امنیت درباره سوریه به سر می برد، گزارش داده اند.

پایگاه مذکور می افزاید: در مدتی که نخست وزیر قطر در آمریکا بود " تمیم بن حمد " ولیعهد قطر به گونه ای فعالیت کرد که گویا نخست وزیر قطر است.

این پایگاه نوشت: ولیعهد قطر به همراه " خالد مشعل " رئیس دفتر سیاسی حماس از اردن دیدار کرد و حتی پس از بازگشت " بن جاسم " از نیویورک " تمیم بن حمد " نقش برجسته ای در دیدارهای ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان با " خالد مشعل " ایفا کرد.

پایگاه فوق به نقل از منابع نزدیک به خاندان آل ثانی ذکر کرد: امیر و خانواده اش تحرکات نخست وزیر را مشکوک می دانند به ویژه که گزارشهایی درباره هماهنگی حمد بن جاسم با سعودی ها به دست امیر قطر رسیده است.

این پایگاه می افزاید: حاکم قطر نگران تحرکات نخست وزیر و همسویی وی با مقامات امنیتی و دیگر اعضای خاندان سلطنتی برای براندازی وی و فرزندش است و به همین دلیل از از ولیعهد خواسته که فعال تر عمل کند.

پایگاه مذکور نوشت: منابع نزدیک به خاندان سلطنتی از وجود فشارهای زیاد بر نخست وزیر که ممکن است به برکناری وی با وجود حمایتهای آمریکا و اسرائیل منجر شود، خبر داده اند.