به گزارش فارس، خبرگزاری رویترز از پاریس گزارش داد که یک نیروگاه هستهای ۱۳۰۰ مگاواتی فرانسه صبح روز جمعه به علتی نامشخص از کار باز ایستاده است.

بنابراین گزارش، این رئاکتور موسوم به " کتنوم ۲ " ساعت ۱:۳۰ دقیقه بامداد به وقت گرینویچ از کار ایستاده است. جزئیات دقیقی از علت وقوع حادثه ارائه نشده است.

یک رئاکتور دیگر فرانسوی نیز روز پنج‌شنبه از کار افتاده بود که قرار است امروز مجدا آغاز به کار کند. این رئاکتور ۹۰۰ مگاواتی به خاطر وجود مشکل در یک ژنراتور بخار، بعدازظهر پنج‌شنبه به این حال افتاده بود.

فرانسه از قدرتهای بزرگ اتمی اروپا محسوب میشود و از جمله کشورهایی است که فنآوری هستهای روسیه را ضعیف برمیشمارد.