به گزارش افکارنیوز،

بنا بر نتایج اولیه شمارش ۷۰ درصد آرای انتخابات روز گذشته در ایالت میسیسیپی و پیشبینی‌های رسانه‌های آمریکایی، نامزد جمهوری‌خواه توانسته در انتخابات ویژه برای تعیین سناتور این ایالت تا سال ۲۰۲۰ پیروز شود و بدین ترتیب تسلط جمهوری‌خواهان در برابر دموکرات‌ها در این مجلس ۱۰۰ نفره به ۵۳ کرسی در برابر ۴۷ کرسی برسد.

بنا بر گزارش رسانه‌های آمریکای از قبیل سی ان بی سی، با شمارش بیش از 70 درصد آرای انتخابات ویژه در «میسیسیپی»، حزب جمهوری‌خواه است که توانسته با پیثروزی در این رقابت، تسلط خود را در سنای آمریکا بیشتر کند.

بعد از اعلام کناره‌گیری «تاد کوچران» سناتور جمهوری‌خواه این ایالت در سنای آمریکا در تاریخ اول آوریل سال جاری، فرماندار این ایالت «سیندی هاید اسمیت» را به عنوان جایگزین او انتخاب کرد.

با توجه به اینکه دو سال تا زمان اتمام دوره کوچران در سنای آمریکا باقی مانده و او زودتر از موعد کناره گیری کرده بود، برای تعیین سناتور این ایالت تا سال 2020 انتخاباتی ویژه برگزار شد.