به گزارش افکارنیوز،

به مناسبت سفر محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به این کشور نشست خبری برگزار نکرد.

ریاست جمهوری تونس نشست خبری محمد بن سلمان را برای جلوگیری از در تنگنا قرار گرفتن ولیعهد سعودی لغو کرد و به درخواست از عکاسان برای تصویربرداری اکتفا کرد.