به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، نيروهاي امنيتي پاكستان طي عملياتي در منطقه خرم كه در شمالغرب پاكستان واقع شده است، چند مخفيگاه شبهنظاميان را هدف قرار دادند و در نتيجه اين عمليات بيش از ۱۰ تن از شبهنظاميان كشته شدند.

منطقه خرم که از مناطق هم‌مرز با افغانستان است در هفته‌های گذشته شاهد درگیری‌های شدید میان سربازان ارتش پاکستان و شبه نظامیان بوده است. گروه شبه نظامیان طالبان پاکستان فعالیت‌های خود را در این منطقه در ماه‌های گذشته افزایش داده‌اند.

در همين حال، ارتش پاكستان عملياتيهاي گستردهاي را براي از بين بردن شبهنظاميان در منطقه خرم داشته است.