به گزارش فارس به نقل از فرانس پرس باراک اوباما در کنفرانس خبری مشترک با ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا تصریح کرد واشنگتن به اروپا قول داده است تا برای حل بحران بدهی و کسری بودجه منطقه یورو به کشورهای اروپایی بحران زده کمک کند.

بر اساس این گزارش وی افزود یکی از مسائل مورد بحثدر جریان گفتگوی ما پشتیبانی از کارهای انجام شده توسط نخست وزیر ایتالیا بود. آمریکا از کلیه اقدامات دولت جدید ایتالیا برای حل بحران بدهی و مالی حمایت می کند.

وی گفت کشورهای اروپایی باید با اجرای اصلاحات ساختاری مالی و اقتصادی کسری بودجه و بدهی خود را کاهش دهند که این مساله بی شک روند رشد و رونق اقتصادی این کشورها را طی سالهای آینده تضمین خواهد کرد.

مونتی نیز تاکید کرد اتحادیه اروپا قادر است بر بحران مالی و بدهی غلبه کند و در نتیجه بحران اخیر فقط قوی تر خواهد شد