جی ۲۰ بر سر اصلاح سازمان تجارت جهانی به توافق رسید

مقامات اروپایی روز شنبه اعلام کردند که کشورهای عضو گروه 20 در پیش نویس بیانیه پایانی این نشست پذیرفته اند تا اصلاحاتی را در سازمان تجارت جهانی به انجام رسانند.

قرار است بیانیه پایانی این نشست دو روزه امروز منتشر شود.

به گفته یکی از مقامات اتحادیه اروپا، رهبران جی 20 در متن پیش نویس بیانیه پایانی حمایت خود را از ایجاد اصلاحات به منظور بهبود کارکرد سازمان تجارت جهانی اعلام کرده اند.

ایالات متحده آمریکا اصرار داشت بیانیه پایانی باید بر عدم کارایی سیستم تجاری چندجانبه سازمان تجارت جهانی تاکید کند.

با این وجود، کشورهای عضو جی 20 تصریح کرده اند که تجارت جهانی برای "کارایی، نوآوری، رشد و اشتغال" امری ضروری است.