باراک اوباما دموکرات در انتظار پایان رقابت های داخلی جمهوری خواهان و تعیین رقیب خود است

منبع: پالیتیکال کارتون