افکار نیوز : فارس به نقل از روزنامه "زمان" ترکیه، ارتش آمریکا روز گذشته از افزایش تعداد سربازان زن در ارتش این کشور وحضور آنها برای شرکت در عملیات های نظامی به عنوان سیاست جدید در ارتش خبر داد.

بر اساس این گزارش، تقریبا ۱۴ هزار پست در نیروی زمینی ارتش آمریکا در اختیار زنان قرار خواهد گرفت و آنها علاوه بر اقدامات نظامی به عنوان پرسنل پرشکی نیز انجام وظیفه می‌کنند.

به گفته فرماندهان نظامی آمریکایی، از زنان همچنین در جاهایی استفاده خواهد شد که سربازان مرد ارتش آمریکا قادر به فعالیت نیستند.

بنا بر اعلام فرماندهان، ارتش آمریکا قصد دارد از زنان به عنوان پرسنل تازه نفس در نیروی زمینی ودریایی استفاده کند، اما با این حال مشغول افزایش شمار آنها در نیروی هوایی نیز هست.

بر اساس این گزارش، طی سال های اخیر، میزان به کارگیری زنان در ارتش آمریکا به شدت افزایش یافته است.

طبق اطلاعات موجود، تاکنون ۱۴۴ نفر از نظامیان زن ارتش آمریکا در جریان عملیاتهای مختلف در عراق و افغانستان کشته و بیش از ۸۵۳ نفر نیز مجروح شدهاند.