هفت نفر به دلیل حمله پلنگ در نپال کشته شدهاند.

به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، بسیاری از پلنگ های نپالی در دشت های نیمه گرمسیری در جنوب منطقه «Terai» و همچنین در دامنه های جنگلی این منطقه زندگی می کنند که در این مناطق درگیری این جانور با مردم به مشکل بزرگی تبدیل شده است.

در حقیقت جوامع محلی و پلیس همواره در تلاش سختی برای مهار و کنترل پلنگ ها در این مناطق هستند.

در تازه ترین حادثه در این منطقه یک پلنگ دختر ۱۴ ساله ای را بلعیده است و تصور می شود این هفتمین قربانی است که این پلنگ در دو ماه گذشته در این منطقه در غرب نپال گرفته است.

جانشین رییس پلیس این منطقه گفته است: این دختر نوجوان که درحال هرس کردن علف های جنگل نزدیک به منزلشان در ناحیه «Baitadi» در مرز هند بوده است به یکباره مورد حمله این پلنگ قرار گرفته و توسط این جانور خورده شده است.

مردم محلی جنازه این دختر را به صورت قطعه قطعه در حالی که از ناحیه گردن خورده شده بود در این منطقه جنگلی پیدا کرده اند.

گفته می شود: سه دختر جوان دیگر و یک زن باردار ۳۵ ساله در چند هفته گذشته به همین شکل کشته شده اند که پلیس این منطقه معتقد است تمام این حوادثتوسط همین پلنگ رخ داده است.

جانشین رییس پلیس این منطقه گفته است: از آنجایی که این پلنگ همچنان با قربانی گرفتن مداوم خود باعثایجاد رعب و وحشت در میان اهالی این دهکده می شود از اداره محیط زیست این منطقه درخواست مجوز شکار این پلنگ را کرده ایم اما آنها مخالفت می کنند و می گویند قانون چنین اجازه ای را به هیچ ارگانی و به هیچ دلیلی نمی دهد.

به گفته وی، همچنین درخواست ما برای انتقال این حیوان به باغ وحش هم رد شده بنابراین پلیس و جوامع محلی به شدت در تلاش برای مهار این جانور هستند.

البته مردم محلی ادعا کرده اند که غیر از این افراد سه نفر دیگر هم توسط این پلنگ در آن سوی مرز یعنی در بخش هندوستان این دهکده کشته شده اند.

به گزارش مهر، مردم محلی در روزنامه ها اذعان کرده اند از اینکه به تنهایی در این دهکده به جایی بروند وحشت دارند واگر این پلنگ به سرعت تحت کنترل قرار نگیرد ممکن است به افراد بیشتری حمله کند و قربانیان بیشتری بگیرد.