به گزارش افکارنیوز،

اسامی نامزدهای پستهای باقی مانده در کابینه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به شرح زیر است:

عبدالامیر غالب الحمدانی وزارت فرهنگ، قصی عبدالوهاب وزارت آموزش عالی، صبا الدلیمی وزارت تربیت، هناء عمانوئیل وزارت مهاجرت، فالح الفیاض وزارت کشور، دارا نور الدین وزارت دادگستری، صباح نوری الدلیمی وزارت برنامه ریزی و فیصل الجربا وزارت دفاع.

قرار است جلسه پارلمان عراق برای اعطای رأی اعتماد به این افراد امروز برگزار شود.

شایان ذکر است که میان سیاستمداران عراقی در خصوص کسانی که قرار است وزارت دفاع و کشور را به دست بگیرند اختلاف نظر وجود دارد.