به گزارش افکارنیوز،

وزارت امورخارجه قزاقستان طی پاسخی از اظهارات جیمز جفری، نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده  در امور سوریه که روندهای سوچی و آستانه را در حل مناقشه سوریه بدون تاثیر عنوان کرده بود، انتقاد کرد.

علی‌بیک صمدیاراف، سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان در این باره اظهار می‌دارد: ما بر این باوریم که فرایند آستانه به طور کامل وظیفه خود را توجیه می‌کند. نخست، مناطق عاری از درگیری که در پلتفورم آستانه در سوریه ایجاد شد، تاثیرگذاری آن در باثبات‌سازی وضعیت در زمین را نشان می‌دهد. سه منطقه قوطه شرقی، شمال حمص و جنوب سوریه به زندگی مسالمت‌آمیز خود بازگشتند. کار برای حل و فصل وضعیت ادلب همچنان ادامه دارد. کشورهای ضامن نیز در این جهت بسیار نزدیک در حال همکاری هستند. این فرایند با توجه به نیاز به تفکیک اپوزوسیون معتدل از گروه‌های تروریستی پیچیده است.

وی همچنین به عنوان دومین حوزه تمرکز (این روند) بر تقویت اقدامات اعتمادساز میان طرفین متخاصم با تاکید بر گسترش فرایند تبادل زندانیان اشاره کرد. صمدیارف در این زمینه تصریح می‌کند: لذا در ششمین نشست گروه کاری تبادل زندانیان و جست و جو برای مفقودین که در چارچوب گفت‌و‌گوهای آستانه صورت گرفت، گزینه‌های متعددی برای دسترسی به توافقات جدید در نظر گرفته شده است.

وزارت امور خارجه قزاقستان همچنین تاکید می‌کند که مباحثه سیاسی در فرایند حل و فصل بحران سوریه از جمله استقرار کمیسیون قانون اساسی، امتیاز ویژه گفت‌و‌گوهای ژنو تحت نظر سازمان ملل متحد است.

پیش از این در مورخ 3 دسامبر روزنامه کامرسانت در گزارشی آورده بود که جیمز جفری، نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور سوریه به رسانه‌ها گفته است که ایالات متحده مزیتی در تداوم روندهای سوچی و آستانه برای حل و فصل مناقشه در سوریه نمی‌بیند. او در این زمینه تصریح کرده بود: پیشنهاد ما می‌تواند این باشد که ... ما به ابتکار نسبتا غریبه سوچی/ آستانه ادامه نمی‌دهیم ... دیدگاه ایالات متحده ... این است که فرایند آستانه درباره سوریه را پایان دهد.

بنا بر اظهارات نماینده ویژه آمریکا آن‌ها تلاش کرده و موفق نشده‌اند (که کمیته قانون اساسی را تشکیل دهند).

یادآور می‌شود بیانیه مشترکی که در مورخ 29 نوامبر در پی یازدهمین دور گفت‌و‌گوهای صلح سوریه در آستانه با مشارکت روسیه، ایران و ترکیه منتشر شد، طرف‌های حاضر دوباره تصمیم خود بر تلاش‌های مشترک برای تشکیل کمیته قانون اساسی در ژنو را تایید کردند. زمان‌بندی شکل‌گیری کمیته قانون اساسی سوریه در این بیانیه مشخص نشده بود.