به گزارش افکارنیوز،

۱۳۸۵ معترض به سیاست‌های دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در سراسر این کشور دستگیر که از این تعداد ۹۷۴ نفر روانه زندان شدند. اما در پاریس تعداد دستگیرشدگان ۹۲۰ نفر است که ۶۲۰ نفرشان راهی زندان شده اند.

به گفته وزارت کشور فرانسه در جریان تظاهرات شنبه ۱۱۸ نفر زخمی شده اند که از این تعداد ۷۱ نفر در پاریس بودند. ۱۷ پلیس نیز جزو زخمی‌ها هستند.

این آمار تا ساعت ۱۸ روز شنبه توسط وزارت کشور فرانسه منتشر شده است و البته جنش ضدسرمایه داری آمار‌ها را بسیار بیشتر از این می‌داند.