به گزارش افکارنیوز،

«حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین رئیس جدید پارلمان این کشور را منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، طبق حکم پادشاه بحرین «علی بن صالح الصالح» به عنوان رئیس جدید پارلمان انتخاب شده است.

پادشاه بحرین همچنین احکام عضویت نمایندگان جدید در پارلمان را صادر کرد.

پیشتر، نمایندگان جدید پارلمان بحرین در یک انتخابات فرمایشی و در سایه تحریم گسترده انتخابات توسط انقلابیون، انتخاب شده بودند.