به گزارش افکارنیوز،

ویتنام و کره جنوبی بر سر افزایش همکاری دوجانبه در حوزه دفاعی و فعالیت‌های حافظ صلح سازمان ملل به منظور حفظ صلح، امنیت و ثبات در منطقه توافق کردند.

معاون وزیر دفاع ویتنام در همین ارتباط روابط قوی بین ویتنام و کره جنوبی در بسیاری زمینه‌ها را ستود.

وی دراین ارتباط گفت: ویتنام همواره اهمیت زیادی به توسعه همکاری ویتنام-کره جنوبی می‌أهد. همکاری راهبردی بین دو کشور عمیقتر و قویتر شده است.

معاون وزیر دفاع ویتنام ادامه داد که سالهای بسیاری است مشارکت راهبردی ویتنام –کره جنوبی در حوزه‌های سرمایه گذاری، تجارت، ورزش و تبادل انسانی تقویت شده است.

در مذاکرات صورت گرفته دو طرف به تبادل نظر در زمینه امنیت منطقه، موضوعات بین المللی مشترک، آموزش پرسنل، امنیت دریایی و کمک بشردوستانه پس از دوره جنگ پرداختند.