به گزارش افکارنیوز،

برخی گزارش‌ها حاکیست که طرف‌های یمنی در رایزنی‌های سوئد، فهرست‌های اسرا و بازداشت‌شدگان را ارائه کردند.

بر اساس این اخبار، نام ۱۵ هزار تن در فهرست‌های اسامی اسرا درج شده است.

در همین حال، یک منبع سیاسی در رایزنی‌های یمن در سوئد گفت: اجرای توافق تبادل اسرا و بازداشت شدگان پس از ۴۵ روز انجام خواهد شد.

منابع هیئت ملی یمن ارائه فهرست‌های اسرا شامل هفت هزار نام و ارائه فهرستی از هیئت ریاض (هیئت دولت مستعفی یمن) شامل بیش از هشت هزار نام را تایید کرد.