به گزارش افکارنیوز به نقل ازفارس در ترکیه،در همین راستا پلیس ترکیه روز گذشته با شبیخون به منازل برخی ماموران اطلاعاتی میت اقدام به تفتیش و بازرسی منازل این عده کرده و یکی از ماموران میت را به همراه چند تن دیگر دستگیر نمود.پلیس ترکیه همچنین در ارتباط با پرونده رابطه میت با گروه تروریستی پ ک ک که تبدیل به یک رسوایی جدی در ترکیه شده، در شهرهای آدانا و هاتای ۴۴ نفر را به اتهام عضویت در ساختار شهری پ ک ک دستگیر کرد.

از سوی دیگر در بازرسی به عمل آمده توسط دادستانی ویژه جمهوری ترکیه در دفتر حزب صلح و دمکراسی ترکیه که به عنوان شاخه سیاسی گروه تروریستی پ ک ک شناخته می شود، پنج توافقنامه محرمانه بین دولت آنکارا و رهبر زندانی گروه مذکور کشف شد.

در این توافقنامه ها که بین سرویس اطلاعاتی ترکیه موسوم به میت وابسته به نخست وزیری ترکیه و عبداله اوجالان رهبر زندانی پ ک ک به امضا رسیده مواردی نظیر کاهش سقف حدنصاب لازم برای ورود احزاب سیاسی ترکیه به مجلس در انتخابات، لغو برخی مواد غیرقابل تغییر در قانون اساسی ترکیه، بخشودگی اوجالان و تبدیل حکم وی به حبس در منزل و هماهنگی در مورد توقف و آغاز مجدد عملیات تروریستی از سوی پ ک ک در راستای حمایت از آنکارا برای تصویب قانون اساسی جدید ترکیه به چشم می خورد.