به گزارش افکارنیوز،

این منابع تاکید کردند که حکم صادره در حق زندانی سیاسی مذکور هفت سال حبس بوده که وی ۶ سال از این مدت را گذرانده و قرار بود یک سال دیگر آزاد شود.

«سالم موسی فیروز خمیس» وابسته به سرویس اطلاعاتی امارات بوده و به جاسوسی علیه کشور متهم شد. یک نظامی دیگر نیز در این پرونده بازداشت شد که اطلاعاتی از او منتشر نشده است.

این در حالیست که نهادهای بین المللی بارها نسبت به اوضاع وخیم زندانیان سیاسی و حقوق بشر در امارات هشدار داده اند.