به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر,"بشار اسد" روز گذشته پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را که از سوی کمیته مربوط به تدوین آن تهیه شده بود، تحویل گرفت.

به گزارش روزنامه الوطن سوریه در پیش نویس قانون اساسی جدید مدت زمان ریاست جمهوری ۷ سال تعیین شده است که تنها می تواند برای یک دوره تمدید شود.

از سوی دیگر در این پیش نویس توجه خاصی به اساس کثرت گرایی سیاسی شده که بر مبنای آن رسیدن به قدرت به صورت دموکراتیک و آرای مردم تعریف می شود. با اصلاحات ایجاد شده احزاب سوری در حیات سیاسی نقش آفرینی خواهند کرد و دیگر تنها حزب بعثنخواهد بود که بر همه امور سیاسی سیطره داشته باشد.

خاطرنشان می شود اسد در ماه ژانویه گذشته از برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید سوریه در هفته اول ماه مارس(فروردین ماه) خبر داده بود.