به گزارش افکار نیوز به نقل از ۲۴ ، شاید معروفترین ورزش یا بازی که انسان با گاو انجام می دهد همان گاوبازی ماتادورهای اسپانیایی باشد ولی باید گفت، قبل از آنها مردم محلی استان کرالا هند هزاران سال است که ورزشی با گاوها دارند.

مردم این منطقه سالها از گاوها برای شخم زدن زمین های خود استفاده می کنند و در کنار کشت و زرع ورزش مخصوص انسان و گاو دارند که طرفداران بسیاری نیز دارد.

این ورزش در هند «مارمادی» نام دارد که هر ساله در فصل بعد از درو محصولات کشاورزی برگزار می شود.

بر خلاف گاوبازی اسپانیایی ها که گاوها را دشمن انسان نشان می دهند در اینجا گاوها موجودات ارزشمندی در کنار انسان معرفی می شوند.


در طول مسابقات مارمادی حدود ۳۰ تیم مختلف از مناطق اطراف استان شرکت می کنند.