به گزارش افکار نیوز به نقل از افکار به نقل ازسی بی اس نیوز، روز جمعه هفته گذشته، روزی وحشتناک برای "هانتر ماک" پسربچه دانشآموز و همکلاسیهایش در مدرسه ابتدایی والپل در ایالت نیو همشایر آمریکا بود؛ پسربچهای که با شلیک گلولهای در صورت خود، وسط کافه تریای مدرسه در حضور ۱۷۰ دانش آموز دیگر که در حال خوردن ناهار بودند، باعث ایجاد وحشت مرگبار برای آنها شد.


پیتر هید دادستان دادگاه ایالتی، توضیحی درباره نوع تفنگ و اینکه این کودک ۱۴ ساله اسلحه را چگونه به دست آورده، نداد و از ارائه اطلاعات بیشتر درباره این دانش‌آموز هم امتناع ورزید. وی در پاسخ به خبرنگاران فقط اظهار داشت: این پسربچه از یک رابطه عشقی بهم خورده با دختر هم مدرسه‌ای اش ناراحت بوده!

بعد از این حادثه، والدین طی تماسی از مدرسه مطلع شدند و برای بردن نوجوانان خود، سریعاً به مدرسه مراجعه کردند. به دلیل نامساعد بودن حال روحی دانش آموزان مدرسه از دیدن این صحنه فجیع، تمامی دانش آموزان تا بعدازظهر حادثه، در یک مرکز مراقبت اجتماعی نگه داشته شدند و پدران و مادران نگران، پشت درب مدرسه ساعت‌ها معطل ماندند تا فرزندانشان را تحویل بگیرند.

یکی از بچه‌های مدرسه که در نزدیکی صحنه شلیک، در حال خوردن ناهارش بود و تمام ماجرا را از نزدیک دیده بود، به خبرنگاران گفت: من فقط یک صدا شنیدم و لحظه بعد، فقط خون می‌دیدم که به همه جا پاشیده شده بود و تنها کاری که توانستم بکنم، فرار بود.

یکی از مسئولین مدرسه گفت: " هانتر ماک " در طول هفته ناراحت و غمگین بود و حتی هفته قبل یادداشتی را در این خصوص به معلمش داده بود ولی دلیل ناراحتی‌اش معلوم نبود.

گفتنی است مدتی پیش در این مدرسه طرح ویژه‌ای برای کاهش جُرم و بزهکاری شروع شده بود! این طرح از طرف دانشگاه نیو همشایر و شامل مراقبت‌های رفتاری، فعالیت‌های اجتماعی و … بود.

هافینگتون پست نیز در گزارشی این حادثه را بررسی نموده و افزوده است: این اتفاق باعثشده تا این سوال در اذهان پیش بیاید که این کودک چطور توانسته اسلحه‌ای را بدون اینکه مسئولین و معلمش متوجه شوند، به مدرسه بیاورد و با انجام این کار – که به اذعان دادستان منطقه خودکشی نامیده شد - نگرانی شدیدی را برای همکلاسی‌ها و والدینشان پیش بیاورد.

پخش خبر این حادثه باعثسرازیر شدن مردم از وسط شهر بطرف مدرسه شد و به گفته تعدادی از مسئولین شهری، مردم شهر تمام روز آشفته بودند.


این تنها اتفاق هولناک مدارس آمریکا طی هفته‌های گذشته نیست بلکه در هفته گذشته نیز اخباری مبنی بر تجاوز دو معلم ۴۸ و ۶۱ ساله به ۲۴ و ۲۶ کودک دانش‌آموز منتشر شد که بهت افکار عمومی در این کشور را رقم زد.

ناظران اجتماعی، آزادی بیش از حد دولت به تلویزیون‌های کابلی در نشان دادن صحنه‌های جنسی و تصاویر خشونت‌آمیز و همچنین آزادی خرید و فروش اسلحه را دلیل افزایش جرایمی در این سطوح می‌دانند.