به گزارش افکارنیوز،

شمار زیادی از شهروندان صربستان با برگزاری راهپیمایی در خیابانها نسبت به عملکرد دولت «الکساندر ووجیچ» رئیس‌جمهوری این کشور اعتراض کردند.

به نوشته این منبع خبری «ووجیچ » که پیشتر از ناسیونالیست‌های تندرو بود، اکنون خواستار اصلاح صربستان و پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا است. 

تلاش های دولت کنونی صربستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا با انتقاد احزاب و سیاستمداران مخالف دولت روبرو شده است.

گفتنی است اعتراضات ضد دولتی در صربستان و بخصوص در بلگراد پایتخت این کشور تحت عنوان «نه به پیراهن‌های خونین» شهرت پیدا کرده است. پس از اعتراضات مردمی در فرانسه شمار زیادی از کشورهای اروپایی با اعتراضات ضد دولتی روبرو شده اند.