انتخاب نوشت:

روزنامه الحیات به نقل از خلیل الحیا، یکی از مقامات سیاسی حماس ادعا کرد: حماس به ایران اطلاع داده است که اجازه نخواهد داد شیعیان به فلسطین وارد شوند. حتی در مقابل کمک هایی که ایران به حماس می کند!

وی می افزاید: ما از ورود هرگونه گروهی به فلسطین جز سنی ها جلوگیری می کنیم.

این مقام بلندپایه حماس در ادامه از اعراب خواست که به حماس اجازه دهند که نسبت به اشغالگری اسرائیلی ها در اراضی فلسطینی مقاومت نشان دهد.

وی در ادامه افزود: اینکه می گویند حماس عملیات شهادت طلبانه را متوقف کرده است، را تکذیب می کنم و هر موقع که بشود برای مقاومت علیه اسرائیل و شهرک نشینان این کار را انجام می دهیم.

خلیل الحیا در پایان افزود: حماس فلسطین را به عنوان یک دولت اسلامی از دریای مدیترانه تا رود اردن می بیند. که البته تنها یهودیانی که تا قبل از جنگ جهانی اول در انجا بودند، حق زندگی کردن در انجا را دارند.

هنوز مقامات حماس این خبر را تایید یا تکذیب نکرده اند!