به گزارش افکارنیوز،

 ایالات متحده آمریکا و مجارستان تنها کشورهایی بودند که در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به یک برنامه داوطلبانه برای حل بحران پناهندگان رای مخالف دادند.

بر اساس این گزارش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد منشور بین المللی درباره پناهندگان را برای بهبود نحوه اداره این موضوع در سطح بین المللی تصویب کرد.

۱۸۱ کشور به قطعنامه مورد نظر که طی بیش از ۶۰ سال گذشته به اتفاق آرا به تصویب رسیده است رأی مثبت و ۳کشور رأی ممتنع دادند.

ایالات متحده آمریکا و مجارستان تنها کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مخالف دادند.