به گزارش افکارنیوز،

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، مجلس قانونگذاری فلسطین را منحل کرد.

جنبش حماس در انتخابات سال ۲۰۰۶ توانست اکثر کرسی های مجلس قانونگذاری فلسطین را به دست آورد. حماس تاکنون بارها با انحلال مجلس قانونگذاری مخالفت کرده و گفته است که عباس هیچ اختیاری برای انحلال مجلس ندارد.

مطابق قانون اساسی فلسطین برگزاری انتخابات پارلمانی هر چهار سال یکبار انجام می شود اما آخرین انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۶ انجام شد.

نشست های این مجلس در پی کنترل حماس بر نوار غزه در سال ۲۰۰۷ متوقف و اختیارات آن با اصلاحاتی که در قانون اساسی صورت گرفت، به محمود عباس واگذار شد.

مجلس قانونگذاری فلسطین دارای ۱۳۲ کرسی است که ۷۶ کرسی آن به حماس، ۴۳ کرسی به جنبش فتح و ۱۳ کرسی نیز به احزاب چپ و مستقل تعلق دارد.