به گزارش افکارنیوز،

درانی بدون اطلاع قبلی از محل ساخت سرپناه برای افراد بی خانمان بازدید به عمل آورد.

وی افزود: «عمران خان» نخست وزیر پاکستان شخصا پروسه ساخت سرپناه برای افراد فقیر را پیگیری می کند.

پیش از این عمران خان با افتتاح پروسه ساخت سرپناه برای افراد بی خانمان گفت: این اولین اقدام دولت برای رسیدگی به طبقه ضعیف اجتماع و مردم فقیر است.