به گزارش افکارنیوز،

بخش ارتباطات رسانه‌ای حزب الله لبنان (روابط عمومی) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، برخی از رسانه‌ها به نقل از منابع وابسته به حزب الله یا منابع نزدیک به حزب الله اخباری را درباره روند تشکیل کابینه و ضرورت واگذاری کرسی وزارتی به گروه گفتمان مشورتی (اللقاء التشاوری) منتشر کرده اند در شرایطی که حزب الله هیچ بیانیه یا اظهار نظری در این باره نداشته است.

در بیانیه حزب الله آمده است: «برای هزارمین بار تاکید می‌کنیم چیزی به نام منابعی در حزب الله یا منابع نزدیک به حزب الله نداریم. هر آنچه که به نقل از این منابع منتشر می‌شود اگر انتشار آن ارتباطی به منابع رسمی یا مقامات حزب الله که به نام مشخص می‌شوند نداشته باشد، از حزب الله نیست و بی ارزش است.»