به گزارش افکارنیوز،

فوران آتشفشان «آناک کراکاتوآ» این سونامی را ایجاد کرده است.

مسئولان به مردم هشدار داده اند که از سواحل فاصله بگیرند، چون ممکن است یک سونامی دیگر رخ دهد.

همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد ۵۵۶ منزل مسکونی، ۹ هتل، ۶۰ مرکز غذاخوری و ۳۵۰ قایق تخریب شده اند.

گروه‌های امدادی مانند صلیب سرخ در محل‌هایی که بیشترین آسیب را دیده اند، مستقر شده اند.