به گزارش افکارنیوز،

«عبدالناصر ابو بصل» اظهار داشت: که مخالفت رژیم صهیونیستی با بازگشایی باب الرحمه به روی نمازگزاران مسلمان در سایه تعرض مکرر شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی و دیگر اماکن مقدس آن، امری نگران کننده است و موجب تشویق هرچه بیشتر یهودیان تندرو به تعرض به این اماکن خواهد شد و احساسات و عواطف مسلمانان را جریحه دار خواهد کرد.

ابو بصل رژیم صهیونیستی را به عنوان رژیمی اشغالگر در برابر حملات صهیونیست ها به مسجد الاقصی مسئول دانست و خواستار توقف هرچه سریع تر این تجاوزات شد.