به گزارش افکارنیوز،

رسانه های دولتی چین ادعا می کنند که ارتش این کشور قادر شده است تا جنگنده های رادار گریز راپتور اف 22 نیروی هوایی آمریکا را بر فرار دریای شرقی چین رهگیری و شناسایی کند.

نشنال اینترست افزود: گرچه می توان گزارش رسانه های چینی را تنها یک جنگ تبلیغاتی ارزیابی کرد ولی این مساله دور از ذهن نیست و می تواند امکان پذیر باشد. در واقع کاملا محتمل است که چین بتواند جنگنده های رادار گریز را شناسایی و رهگیری کند. جنگنده های رادارگریز هرگز غیرقابل نفوذ و رهگیری نیستند. فناوری رادارگریزی تنها امکان شناسایی و رهگیری را به تاخیر می اندازد

این تحلیل نشان می دهد، رادارهایی که در باندهای فرکانس پایین فعالیت و عمل می کنند- مثل رادارهای کنترل ترافیک هوایی غیر نظامی- می توانند جنگنده های رادار گریز را شناسایی نمایند. البته هواپیماهای رادارگریز غول پیکرتر مثل بی 2 که در برابر رادارهای فرکانس پایین موثرتر و مقاوم تر هستند و ضعف های فعلی در جنگنده های رادار گریز مثل اف 35 و اف 22 را ندارند.