به گزارش افکارنیوز،

«نورسلطان نظربایف» رئیس‌جمهور قزاقستان برای ترمیم دولت، با صدور احکام جداگانه‌ای، برخی مقامات عالی‌رتبه این کشور را از کار برکنار و به جای آنها افراد جدیدی را جایگزین کرد.

بر اساس احکام جدید «کایرات عبدالرحمان‌اف» وزیر امور خارجه این کشور از سمت خود برکنار شد.

نظربایف در حکمی «بیبوت آتامکولوف» وزیر دفاع و هوافضای قزاقستان را به عنوان وزیر امور خارجه این کشور معرفی کرد.

همچنین کرسی وزارت دفاع به «عسکر جمعه قالی‌اف» معاون نخست وزیر قزاقستان رسید.

رئیس جمهور قزاقستان علاوه بر این نام وزارت سرمایه گذاری و توسعه را به وزارت صنعت و توسعه زیرساخت‌ها تغییر داده و به این نهاد برخی اختیارات وزارت اقتصاد ملی و وزارت امور خارجه از جمله قابلیت تغییر سیاست دولتی در بخش جذب سرمایه را داد.

در حال حاضر وزارت امور خارجه مسئولیت توسعه صادرات را بر عهده دارد و برخی نهادهای دولتی و شرکت‌های ملی از جمله کمیته امور سرمایه گذاری و «قزاینوست» تحت نظارت وزارت امور خارجه قرار گرفته اند.

«جنیس قاسم‌بیک» وزیر سرمایه گذاری و توسعه قزاقستان مسئولیت مدیریت وزارت صنعت و توسعه زیرساخت‌ها را بر عهده گرفت.