به گزارش افکارنیوز،

دادگاه عالی پاکستان همچنین دستور داد همه مدارس وابسته به شبکه گولن در پاکستان به بنیاد معارف ترکیه واگذار شود.

انتظار می‌رود با این حکم دادگاه عالی پاکستان همه اعضای شبکه گولن در این کشور یا بازداشت و به ترکیه بازگردانده شوند و یا از این کشور اخراج شوند.

رسیدگی به این پرونده هفته گذشته در دستور کار دادگاه عالی پاکستان قرار گرفته بود.