به گزارش افکارنیوز،

شماری از ساکنان منطقه الشعله بغداد تظاهرات مسالمت آمیزی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش؛ دهها نفر از ساکنان منطقه الدوانم از توابع الشعله در شمال بغداد امروز با برگزاری تظاهرات گسترده ای خواستار بهبود خدمات و توسعه و بازسازی زیرساختها شدند.

تظاهرات کنندگان بر ادامه تظاهرات تا هنگام برآورده شدن خواسته های خود تاکید کردند.

نیروهای امنیتی هم  در محل تظاهرات به منظور حفظ جان تظاهرات کنندگان مستقر شدند.